Батсайханы Бямба-Ёндон

9101 0074

yondko1120@gmail.com

2021 Соёл Урлагийн залуу манлайлагч хөтөлбөр

Монголын Урлагийн Зөвлөл

 

2018 Маркетинг, менежмент / Магистр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль

 

2012-2016 Соёл судлал / Бакалавр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль

2019 оноос Цүглуулгын менежер

Монголын Театрын Музей

 

2018-2019 Менежер

Монголын Театрын Музей

 

2017-2018 Менежер

Ногоон булан ресорт

Scroll to Top