Болдын Энхчимэг

+4915150631613

enkhchimegbold9@gmail.com

2014 магистр

Вагановагийн нэрэмжит Оросын балетын академи

Оросын балетын сургууль, Дрезден бүжгийн төв, Балетын багш

Scroll to Top