Жүгдэрийн Төгсжаргал

Хөгжмийн багш

(976)

tugsjargal2019@gmail.com

1996 онд УБИС-ийн СХУ коллежийг хөгжмийн багш,  

2001 онд  СУИС-ийг хөгжим судлаач,  

2003 онд УБИС урлаг судлалын ухааны  магистрын чиглэлээр тус тус суралцаж төгссөн. 

2011 онд Монголын Урлагийн Зөвлөлөөс АНУ дахь Монголын Урлагийн Зөвлөлтэй хамтран хэрэгжүүлсэн  “Соёл Урлагийн Залуу Манлайлагч” хөтөлбөрт суралцсан.

2001 оноос  СУИС-ийн Соёлын сургуульд хөгжмийн онолын багш, 

2014 оноос СУИС-ийн ХУСургуульд хөгжмийн онолын ахлах багшаар ажиллаж байна. 

"Культура в евразийском пространстве:

традиции и новации" сэдэвт олон улсын

хуралын эмхтгэлд "Н дэлчдийн бичиг үү

соёлын  в ба эгшиг тэмдэглэгээ" сэдвээр ө

г лэл хэвл лсэн.2016 оны 5 сар

"Культура в евразийском пространстве:

традиции и новации" сэдэвт олон улсын

хуралд "Н дэлчдийн бичиг соёлын  в ба үү ө

эгшиг тэмдэглэгээ" сэдвээр илтгэл

хэлэлц лсэн. 2016 оны 5 сар

АБТА

Уран бүтээл

“Соноршуулга”,  “Хөгжмийн онолын бодлого дасгал” зэрэг ном, гарын авлага зохион сургалтанд нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

ОХУ-ын Барнаул хотын Алтайн соёлын

дээд сургууль дээр зохион байгуулагдсан

“Культура в евразийском пространстве:

традиции и новации” сэдэвт олон улсын

Scroll to Top