Мөнхбатын Биндэръяа

Монголын Урлагийн Зөвлөлийн хөтөлбөр зохицуулагч

Албан бус боловсрол түүн дотроо соёл, урлагийн боловсролыг дээшлүүлэх үйлсэд сүүлийн 10 жилийн турш туршлага хуримтлуулан ажиллаж буй залуусын нэг болох М. Биндэръяа нь Монголын Дөрвөн Навч Хүүхэд Залуучуудын Байгууллага НҮТББ (Mongolian 4-H), Institute for the Study of Mongolian Dinosaurs (ISMD), Монголын Урлагийн Зөвлөл (ACM) зэрэг байгууллагуудад хүүхэд залуучууд, олон нийтэд чиглэсэн соёл, урлагийн боловсролын төсөл, хөтөлбөрүүдэд голчлон ажиллаж ирсэн. Тэрээр албан бус боловсролын тухай ойлголт болон ач холбогдлыг нийгэмд таниулах, орчин үеийн шинэлэг музейн боловсролын хөтөлбөр зэрэг соёл урлагийн боловсролын хөтөлбөрүүдийг Монгол орондоо хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулан ажиллахаар судалгааны ажлаа хийж байна.

9494 2293

Binderiya.joy@gmail.com

2021-2022 оны Соёл Урлагийн Залуу Манлайлагч хөтөлбөрийн төгсөгч (МУЗ)

2015 Төрийн захиргааны менежмент/бакалавр (ШУТИС)

2019 оноос Монголын Урлагийн Зөвлөлийн хөтөлбөрийн зохицуулагч

2015 оноос Institute for the Study of Mongolian Dinosaurs (ISMD) -ын боловсролын ажилтан

2014-2015 онд Монголын Үндэсний Музейн “Музейн Боловсрол” төсөл хөтөлбөрийн туслах ажилтан

2012 оноос Mongolian 4-H байгууллагын хөтөлбөрийн зохицуулагч, багш

2018-2019 American Center for Mongolian Studies (ACMS) - Cultural Heritage Program: Internship with Rubin Museum of Art (Америкийн Монгол Судлалын Төвийн Рубин Урлагийн Музейтэй хамтран хэрэгжүүлдэг Дадлагажигч хөтөлбөр)

Scroll to Top