Нямцогтын Энхжин

Архитектор, сэргээн засварлагч

Түүхэн дурсгалт барилга байгууламжийн хадгалалт, хамгаалалт, сэргээн засварлалт, судалгаа болон түүний нийгэмд үзүүлэх нийгмийн хэрэгцээ шаардлагын талаар олон нийтэн сурталчилан таниулах, мөн түүнчлэн сэргээн засварлалтын үе шат, үйл ажиллагааг олон нийтэд хүргэн үндэсний онцлог уламжлалийг агуулсан концепци, орчин үеийн архитектур, соёл урлагийн уялдаа холбоо, төлөвлөлтийг системтэйгээр боловсруулан ажиллах зорилготой.

ACM 13th fellowship program 2020-2021 UB, Mongolia

Mongolian university of Science and technology UB, Mongolia

Specialized degree course in BBA /Architecture-construction/

2007 – 2013 Mongolian National University of Education UB, Mongolia

Designer degree in Designer

2005 – 2007 Elementary School No. 40 UB, Mongolia

High School Diploma 1997 – 2005

SULD PROJECT LLC Restoration of historical building and research 2008

KHUREE ARCHITECTS NON-Governmental Organization (NGO) 2020

KUK ARCHITECTS Architectural design team 2020

UNION OF MONGOLIAN ARCHITECTURE UMA member

Khovd province multi-ethnic wedding palace competition

/TEAM – 121 team/

Urt Tsagaan Center Design Reconstruction Competition

/TEAM - 23 /

Sai Baba Temple Design Competition AAD competition

Уран бүтээл

Projects to restore historical sites and attract tourists

Manzushir monastery Architect/ restorer

Tuv aimag, Mongolia 1733 year

Sum tolgoi historical building Architect/ restorer

Zavkhan aimag, Mongolia 14-15th century

Saridag shrine monastery Architect/ restorer

Zavkhan aimag, Mongolia 16th century

Demchig monastery Architect/ restorer

Umnugovi aimag, Mongolia 17th century

Scroll to Top