Түвдэндоржийн Дашбат

Музей судлаач 

+(976) 9111 2726

dashbatt@gmail.com

2019 оноос Соёл судлал\ доктрант

Соёл Урлагийн Их Сургууль

 

2015 Соёл урлагийн залуу манлайлагч хөтөлбөр

Монголын Урлагийн Зөвлөл

 

2000-2005   ОХУ-ын Владимирийн их сургууль

 

1998-1999    Түүх судлал \бакалавр

Монгол Улсын Их Сургууль

2019 оноос Захиргаа, аж ахуйн хэлтсийн дарга

Байгалийн түүхийн музей

 

2014-2019   Лабораторийн эрхлэгч

Байгалийн түүхийн музей

 

2007-2013   Чихмэлч

Байгалийн түүхийн музей

БНСУ-ын Угсаатны үндэсний музейд CPI тэтгэлэгт сургалт, БНХАУ-ын Жилин Их сургуульд зайн сургалтын богино хугацааны сургалтад тус тус хамрагдсан. Японы Угсаатны үндэсний музейд музей судлалын эрчимжүүлсэн сургалт (JICA) 

Монгол Улсын Соёлын Тэргүүний Ажилтан

Scroll to Top