Бидний тухай

Соёл урлагийн залуу манлайлагч хөтөлбөрийн

Төгсөгчдийн хорооны гишүүд

“Соёл урлагийн залуу манлайлагч” хөтөлбөрийн хороо нь МУЗ-ийн  “Соёл урлагийн залуу манлайлагч” төслийн үе үеийн төгсөгчдийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, соёл урлагийн нийгэмд үзүүлэх ач холбогдлыг олон нийтэд таниулах зорилготой хороо юм. 

Хөтөлбөрийн хорооны гишүүд үе үеийн төгсөгчдийн гишүүдээс бүрдэнэ.

Scroll to Top